Tietosuoja

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Köyhä Clothing 
Mainiol Oy
Ikämiestenkatu 17 C 10
33710 TAMPERE

info@koyhaclothing.fi 
+358 50 400 4325

Y-tunnus: 3269543-3

2. Rekisteröidyt 

Rekisterissämme on verkkokaupan asiakkaat eli ne henkilöt, jotka ovat syöttäneet tietonsa kauppaan.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Henkilörekisterin käyttötarkoitus on ylläpitäminen ja tilausten käsittely ja niiden toimitus. 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • asiakassuhteen hoitaminen 
 • palveluistamme kertominen esim. uutiskirjeiden avulla

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot 

 • nimi 
 • osoite 
 • sähköposti 
 • puhelinnumero 
 • Asiakastiedot eli tiedot ostetuista tuotteista / palveluista 

5. Henkilötiedot sosiaalisessa mediassa

Mainiol Oy:n sosiaalisen median sivustot kuten esimerkiksi Facebook ja Instagram ovat julkisia ja sivustoille muodostuvat rekisterit sisältävät rekisteröidyn itse julkisuuteen tuomat tiedot kuten esimerkiksi nimi, arvostelut, sivustotykkäämiset ja –jakamiset sekä kommentoinnit. Emme ole millään tavalla vastuussa sosiaalisen median sivustoille rekisteröityneen käyttäjän henkilötiedoista tai niiden suojaamisesta.

Kun olet meidän kanssa tekemisissä sosiaalisen median välityksellä, voimme kerätä, tallentaa ja säilyttää automaattisesti kerättyä dataa näiden kanavien käytöstäsi. Jos esimerkiksi painat Tykkää-painiketta sosiaalisen median sivuillamme tai merkitset ystäväsi julkaisuumme, tämä tieto tallentuu. Tämä tieto on todennäköisimmin ei-tunnistettavaa tietoa, mutta joukossa voi olla henkilöön yhdistettävissä olevaa tietoa riippuen asetuksistasi kanavalla.

6. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yhteystiedot 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttämistä suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

 7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Toimitettavien tietojen tulisi sisältää tiedot tietolähteiden luonteesta (esim. onko kyseessä julkisesti vai yksityisesti ylläpidetty tietolähde, organisaation/toimialan/sektorin tyyppi ja tieto siitä, mistä tieto on peräisin (esim. EU tai ei-EU). Nimenomainen tietolähde tulisi pääsääntöisesti tarjota, jollei se ole mahdotonta.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 
 • asiakkaalta itseltään sosiaalisen median kautta 
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Mainiol Oy:n ulkopuolelle.  

Käytämme seuraavia palveluntarjoajia varmistaaksemme sujuvamman ja paremman asiakaskokemuksen. Yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.  

 • Kuljetusyritykset: Pakettikauppa 
 • Maksupalveluiden tarjoajat: Paytrail
 • Verkkokauppajärjestelmä: Shopify
 • uutiskirjeohjelma: Mailichimp
 • Laskutusjärjstelmä: Visma

9. Käsittelyn kesto 

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa 
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse pyytäessään tätä kohdasta yhteydenotto

10. Henkilötietojen käsittelijät 

Asiakasrekisteriä käsittelevät Mainiol Oy:n työntekijät, joita sitoo vaitiolovelvollisuus.

 11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.